360 graden video
Shame Over - Sexting

Werkwijze 360 video

Voor de video’s van ‘Shame Over‘ werkte De Videoverteller samen met VR-Lab en De Animatier. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aan de hand van de problematiek rondom Sexting werden scripts geschreven vanuit de optiek van slachtoffer en dader.

Door deze video’s op middelbare scholen te tonen, kunnen leerlingen zich beter verplaatsen in de rol van zowel slachtoffer, als dader.

Over Bureau Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid startte JN dit project rondom het maatschappelijk probleem ‘Sexting’.

De 360 graden video’s maken deel uit van het volledige lespakket ‘Shame Over‘ DIt werd in 2020 voor middelbare scholen beschikbaar gesteld.

Wilt u ook een 360 graden video laten maken?

Vraag nu een offerte aan!